Esterel Caravaning

Bedrijfsinformatie

WEBSITE BEHEERD EN GEPUBLICEERD DOOR ESTEREL-CARAVANING SA
Verantwoordelijke publicatie: Mevrouw Aurore LAROCHE
Adres: 4481 avenue des golfs- 83530 AGAY / SAINT-RAPHAËL
Tel. +33 (0)4 94 82 03 28- Fax +33 (0) 4 94 82 87 37
E-mailadres: contact@esterel-caravaning.fr

Intellectuele eigendomsrechten
Alle software op onze sites, de administratieve back-offices en de aangeboden diensten zijn originele creaties en het exclusieve eigendom van Camping https://www.esterel-caravaning.fr/. Alle elementen die het geraamte van de sites vormen (foto’s, afbeeldingen, video’s, logo’s, flash®-animaties, gemodelleerde elementen, enz.) zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve auteurs. De inhoud van de sites (teksten, artikelen, enz.) is het exclusieve eigendom van de auteurs en mag niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder hun toestemming.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 122-4 van de Franse wet op intellectueel eigendom is elke reproductie, verweving of verspreiding van de bovengenoemde elementen verboden. Teksten uit externe bronnen zijn gereproduceerd met de impliciete of expliciete toestemming van hun respectievelijke auteurs. De respectieve bronnen en auteurs worden op de sites vermeld.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden
In overeenstemming met CNIL-aanbeveling 2005-284 is deze website niet als zodanig aangemerkt. Echter, alle huidige of toekomstige gegevensverwerking met betrekking tot deze site is of zal worden aangegeven bij de CNIL. De bovengenoemde verwerking is in overeenstemming met NS48 van 07/06/2005 uitgegeven door de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Alle details zijn te vinden in onze sectie “gegevensbescherming”. In overeenstemming met de artikelen 38 en 40 van de wet 2004-801 van 06/08/2004 hebt u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Dit recht kan online worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar contact@esterel-caravaning.fr of per post naar het volgende adres:

CAMPING ESTEREL CARAVANING
Dienst Communicatie
4 481, avenue des golfs
83530 AGAY / SAINT-RAPHAEL
FRANKRIJK

Hoe u uw recht op toegang kunt uitoefenen (dit recht kan niet ter plaatse worden uitgeoefend). Voordat we u persoonlijke gegevens toesturen, vragen we u om uw identiteit aan te tonen. Als u uw identiteit niet kunt bewijzen, behouden wij ons het recht voor te weigeren u uw persoonlijke gegevens te sturen. In overeenstemming met decreet 2007-451 van 25/03/2007 wordt uw verzoek binnen maximaal 2 maanden behandeld, op voorwaarde dat er geen sprake is van misbruik. In antwoord op uw verzoek wordt u een vast bedrag in rekening gebracht, dat niet hoger mag zijn dan de kosten voor het reproduceren van de documenten. Voor het recht op rectificatie en verwijdering gelden dezelfde voorwaarden als voor het recht op toegang.

Beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Er is een speciale sectie gewijd aan ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy. U kunt deze raadplegen op onze websites door te klikken op de rubriek “Vertrouwelijkheidsbeleid”.

Website, Webdesign, SEO & ontwikkeling :
Agence Joloweb voor Agence Comkwatt
SEO : premiere.page

Contact opnemen met Camping ESTEREL CARAVANING
Voor alle vragen of om uw recht van toegang uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op: contact@esterel-caravaning.fr

 

Herinnering aan onze belangrijkste aanbiedingen 5 sterren camping saint raphael :